Tips

Waarom moet je sturen op productiviteit (OPU)

Wat is productiviteit (OPU)

Productiviteit is een term die wordt gebruikt om de efficiëntie van een organisatie te meten. Het is een maatstaf voor de hoeveelheid output die wordt geproduceerd in verhouding tot de hoeveelheid input die wordt gebruikt om die output te produceren.

In de horeca wordt productiviteit vaak gemeten aan de hand van de omzet per uur (OPU), ook wel bekend als de omzet per gastuur (OPGU). OPU is een maatstaf voor de hoeveelheid omzet die per uur wordt gegenereerd. Het is een belangrijke indicator voor de efficiëntie van een restaurant of andere horecazaak.

Om de productiviteit van een horecazaak te verbeteren, is het belangrijk om te kijken naar manieren om de input te verminderen en de output te verhogen. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld efficiëntere werkprocessen te implementeren, de personeelsbezetting te optimaliseren en de kwaliteit van de producten en diensten te verbeteren.

Waarom moet je sturen op OPU en niet op loonkosten percentage

Hoewel het loonkostenpercentage een belangrijke financiële indicator is in de horeca, is het niet de enige maatstaf die van belang is voor het managen van een horecazaak. Het sturen op OPU heeft een aantal voordelen ten opzichte van het sturen op loonkostenpercentage.

Ten eerste geeft OPU een beter inzicht in de efficiëntie van de bedrijfsvoering dan het loonkostenpercentage. Het loonkostenpercentage houdt alleen rekening met de kosten van het personeel en niet met de omzet die zij genereren. OPU daarentegen weerspiegelt de omzet per uur die wordt gegenereerd, waardoor het een betere indicator is van de efficiëntie van de bedrijfsvoering.

Ten tweede is het sturen op OPU gericht op het maximaliseren van de omzet, terwijl het sturen op loonkostenpercentage gericht is op het minimaliseren van de kosten. In de horeca is het belangrijk om te streven naar een balans tussen deze twee doelen, waarbij de omzet gemaximaliseerd wordt en de kosten worden geoptimaliseerd. Door te sturen op OPU kan er meer focus worden gelegd op het verhogen van de omzet, terwijl het sturen op loonkostenpercentage voornamelijk gericht is op het verlagen van de kosten.

Tot slot kan het sturen op loonkostenpercentage leiden tot het bezuinigen op het personeel, wat kan leiden tot een lagere kwaliteit van de dienstverlening en een slechtere ervaring voor de gasten. Het sturen op OPU daarentegen, stimuleert het verhogen van de omzet per uur en biedt daarmee een stimulans voor het personeel om harder en slimmer te werken.

Kortom, het sturen op OPU is belangrijk omdat het een betere indicator is van de efficiëntie van de bedrijfsvoering in de horeca en omdat het gericht is op het maximaliseren van de omzet. Het sturen op loonkostenpercentage is ook belangrijk, maar het moet worden gezien als een aanvullende maatstaf en niet als de enige maatstaf voor het managen van een horecazaak.

Hoe helpt Nostradamus bij het sturen op productiviteit?

Een optimale planning is cruciaal om een goede balans te vinden tussen service en kosten in de horeca. Het is belangrijk om niet te veel personeel in te zetten, maar ook zeker niet te weinig om aan de vraag te voldoen. Door gebruik te maken van Nostradamus en te sturen op productiviteit, kan je gemakkelijk de benodigde uren afstemmen op de te verwachten drukte.

In zes eenvoudige stappen kan je een efficiënte planning opstellen, beginnend bij het opstellen van een rooster.

 

Stap 1 | maak een prognose

Als ondernemer wil je natuurlijk geen onnodige kosten maken. Met het maken van een prognose dwing je jezelf na te denken over de verwachte drukte en omzet. Door op basis van deze prognose een personeelsplanning te maken, voorkom je dat je te veel of juist te weinig uren inplant.

Voor het maken van een prognose, ga je naar Management > Weekprognose om de verwachte omzet per dag in te vullen. Segmenteer die voorspelling zoals bijvoorbeeld in de horeca op lunch, diner of borrel of op een andere wijze welke past bij jouw bedrijf.

Staat de omzet van vorig jaar in Nostradamus? Dan kun je die gebruiken als suggestie voor dit jaar, aangevuld met een eventueel groeipercentage.

Wil je nog een stapje verder gaan? Dan kun je bij het maken van de planning een urennorm instellen. Nostradamus geeft vervolgens automatisch aan hoeveel uur je kunt inplannen op basis van de verwachte omzet.

 

Stap 2 | stel een planning op

Als je weet wat je nodig hebt, stem je de inzet van de medewerkers hierop af. Een goede prognose is de basis voor een optimaal rooster en houdt rekening met de juiste mate van flexibiliteit. In Nostradamus kun je werken met verschillende roostertemplates, waardoor jouw rooster aansluit bij de verwachte drukte. De juiste inzet is niet alleen gebaseerd op de drukte, maar ook de plus/min uren moeten in balans zijn. Nostradamus laat dit, samen met het tarief en de contracturen, zien bij het plannen van een dienst.

 

Met de 4 verschillende weergaven in het rooster is er voor iedere situatie een passende werkwijze.

  1. Weergave op dienst per week. Dit is de weergave waarin je begint bij het maken van het weekrooster. Je ziet de diensten afgestemd op jouw verwachte drukte. De vaste afspraken staan al ingevuld en de open diensten plan je met de ‘snelplanfunctie’ eenvoudig en snel. Wijken de tijden toch af van jouw template, pas deze eenvoudig aan door op het ‘pennetje’ te klikken. Hiermee pas je alle tijden gemakkelijk aan zonder de dienst te hoeven openen. Geen open diensten meer nodig, verwijder deze met een druk op de knop van het roze prullenbakje.
  2. Weergave op dienst per dag. Hier kun je aan de hand van je prognose op dagniveau je rooster optimaliseren. Met de budgetten en statistieken aan de rechterkant kan iedereen de perfecte planning maken. Je productiviteit en loonkosten zijn daarmee gelijk inzichtelijk. Je ziet hier ook direct je belangrijkste roosterinformatie met betrekking tot vrije dagen, ziekte, ruilverzoeken en overige wijzigingen. Ook hier pas je per dag eenvoudig de tijden aan over verwijder je overgebleven open diensten.
  3. Weergave met tijdsbalken per dag. Deze weergave gebruik je om te anticiperen op wat er gaat komen. Verandert het weer of zijn er andere factoren die de drukte beïnvloeden? Door te slepen kun je snel en eenvoudig tijden aanpassen. Het resultaat zie je direct in de statistieken aan de rechterkant.
  4. Weergave op personeel per week. Deze weergave gebruik je alleen ter controle. Je ziet op medewerkerniveau op welke dagen iemand ingepland staat. Ook heb je zicht op het totaal van de ingeplande uren ten opzichte van de eventuele contracturen. Zijn medewerkers met verlof of ziek, dan is dit ook gelijk inzichtelijk in deze weergave. Daarnaast zie je ook in een oogopslag alle beschikbaarheid van de medewerkers.

 

Stap 3 | anticipeer op veranderingen

De planning stel je idealiter meerdere weken van tevoren op. Maar dat betekent niet dat je er daarna niet meer naar om hoeft te kijken. Om je planning echt goed af te stemmen, pak je die vooraf nog even bij.

Je brengt wijzigingen aan op basis van factoren die je eerder nog niet wist. Wordt er een stralende dag voorspeld, dan heb je wellicht extra mensen nodig voor het terras. Of wordt er om een andere reden drukte verwacht? Dan kan dat invloed hebben op de inzet van je personeel. Om je gemaakte prognose en rooster te finetunen kun je de tweede weergave goed gebruiken. Die biedt je de mogelijkheid, door te slepen, de diensten te verschuiven in het rooster en zo heel precies te plannen.

En zelfs op de dag zelf kun je nog bijsturen. Met de Management app heb je live inzage in de prestaties, zodat je de juiste beslissingen kunt maken voor het inzetten van de uren en het behalen van het gewenste resultaat. Via deze app accordeer je gemakkelijk de uren en urencorrecties of pas je het rooster voor morgen aan.

Pieq Tip: Betrekt je team! Sturen op suggestie verkopen kunnen je goed helpen aan een positief resultaat.

 

Stap 4 | weet wat je hebt gerealiseerd

Als je vooraf zo bewust met je planning bezig bent geweest, wil je natuurlijk wel weten wat dat heeft opgeleverd. Nostradamus biedt daarvoor diverse rapportagemogelijkheden. Je hebt realtime inzicht in de prestaties, die je kunt weergeven in het dashboard, grafieken of tabellen. Zo weet je precies hoe je ervoor staat én kun je dagelijks (bij)sturen.

 

Stap 5 | beoordeel je prestaties

Met het inzicht dat je hebt verkregen vanuit de rapportagetools, is het belangrijk om na te gaan wat dat dan betekent. Lig je nog op koers? Hoe goed was je prognose? Week die erg af van de realisatie, of juist niet? Door de prestaties te beoordelen weet je waar de verbeterpunten zitten en zal je daarop gaan sturen.

Tip: Betrek je team! Voor het creëren van bewustwording en draagvlak.

 

Stap 6 | gebruik opgedane inzichten voor het juiste advies

Als je weet waar de verbeterpunten zitten kun je die gebruiken om je prognose uit stap 1 nog nauwkeuriger te kunnen doen. De historische analyse, op basis van voorgaande dagen, maanden of jaren helpt je daar verder bij. Combineer dat met wat je al weet over de toekomst en je ervaring als ondernemer. Al die informatie helpt je om jouw prognose steeds beter te maken en daar je planning op aan te passen.

Hoe beter je prognose, hoe meer rendement je uit je planning kunt halen. Door je ureninzet af te stemmen op wat je werkelijk nodig hebt, levert het je veel geld op!

Vragen over dit bericht?

Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten.

Avatar foto
Terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws

Link
Tips voor het maken van een goede prognose
Tips

Met de loonstijging in 2024 toch besparen op loonkosten

Lees meer
Link
Tips

Effectieve verlofregistratie: voor werknemers en werkgevers

Lees meer
Link
Tips voor het maken van een goede prognose
Tips

Tips voor het maken van een goede prognose

Lees meer
ONLINE