Tips

Tevreden personeel: haal meer omzet uit goed gestemd personeel

Werknemers zijn het menselijk kapitaal van je bedrijf. Gemotiveerd en goed gestemd personeel is een bepalende factor voor het succes van je organisatie. Tevreden en betrokken medewerkers zijn productiever en ze zorgen voor een hogere winstmarge. Ze hebben minder ziekteverzuim, ze blijven langer verbonden aan het bedrijf én ze zorgen voor een hogere klanttevredenheid. Alle reden om je medewerkers te koesteren. Maar hoe doe je dat en vooral ook: hoe meet je de tevredenheid van je medewerkers? Nostradamus reikt je in deze blog de oplossing aan.

Goede personeelsplanning belangrijk voor hoge medewerkerstevredenheid

Een van de belangrijkste bouwstenen voor tevreden medewerkers, is dat zij gehoord en gezien worden en serieus worden genomen. Je luistert naar hun ideeën en feedback en je houdt rekening met hun beschikbaarheid, wensen en behoeften. Met een goede personeelsplanning zorg je ervoor dat elke medewerker op basis van zijn competenties op de juiste plek werkt, met bovendien het juiste aantal mensen en de juiste middelen om de werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren en meer omzet te genereren.

Tevreden personeel krijgt de kans om zich via trainingen, cursussen en praktijkervaring te blijven ontwikkelen. Bij het maken van een rooster is het van belang om goed te kijken naar de gewerkte uren, overuren, vakanties, verlofdagen en cursusdagen van de fulltime of parttime medewerkers. Bovendien houd je in het rooster rekening met ziekte, ouderschapsverlof en schoolgaande kinderen. Een tijdige planning draagt bij aan de medewerkerstevredenheid, omdat er maximaal kan worden ingespeeld op de persoonlijke voorkeuren.

Medewerkers zijn het kapitaal én de grootste kostenpost

Zoals in de inleiding gesteld, zijn de werknemers het kapitaal van je bedrijf maar tegelijkertijd ook je grootste kostenpost. Het is belangrijk om altijd inzicht te hebben in de loonkosten. Met een slimme urenregistratie krijg je grip op de personeelskosten en creëer je een tevreden team. Het uurloon en de eventuele toeslagen zijn gekoppeld aan de gewerkte uren van de medewerker. De financiële waardering is in lijn is met de benodigde kennis en vaardigheden voor de specifieke werkzaamheden. Het uurloon van de medewerker is afgestemd op zijn of haar bijdrage aan de omzet.

Uiteindelijk wordt de medewerkerstevredenheid bepaald door een optelsom van werkinhoud, zich gewaardeerd voelen, werkdruk, arbeidsvoorwaarden, een marktconforme vergoeding en een goede balans tussen werk en privé, evenals door de wijze van samenwerken, communiceren en leidinggeven in de organisatie.

Meten is weten met de medewerkerstevredenheid module

Onderzoek toont aan dat tevreden en betrokken medewerkers jouw bedrijf of organisatie op vele vlakken vooruit helpen. In cijfers:

  • 20% hogere productiviteit
  • 37% lager verzuim
  • 22% meer winstmarge
  • 10% hogere klanttevredenheid
  • 65% minder personeelsverloop

De vraag is nu: hoe weet je of jouw medewerkers tevreden zijn? Nostradamus heeft een innovatieve en laagdrempelige medewerkerstevredenheid module ontwikkeld. Hiermee meet je op eenvoudige en snelle wijze de tevredenheid van je medewerkers, zonder dat je ingewikkelde en tijdrovende enquêtes hoeft op te stellen.

Continu, na elke dienst de tevredenheid meten

De module stelt je in staat om continu, na elke dienst de medewerkerstevredenheid te bepalen. Elke medewerker krijgt bij het uitklokken 5 smileys voorgeschoteld, waar één van wordt uitgekozen om aan te geven hoe de werkdag gevoelsmatig is geweest. Dit is een goed meetmoment, want de werknemer heeft direct na zijn dienst of shift nog helder in gedachten hoe hij of zij de werkdag heeft beleefd. De respons is bovendien hoog, omdat de medewerker al bij het klokscherm staat.

Het kan voorkomen dat een medewerker op een werkdag een negatieve ervaring heeft. Dan wil je daar als werkgever of leidinggevende natuurlijk snel en adequaat op anticiperen. Je kunt de module zodanig instellen, dat je meteen een notificatie ontvangt als een medewerker bij het uitklokken aangeeft dat hij niet tevreden is over zijn of haar werkdag.

Tevredenheidsmetingen analyseren en verbeterpunten aanpakken

De smileys die na elke werkdag worden gekozen, leiden tot een totaalscore per werknemer. Deze zogenaamde Employee Net Promoter Score (eNPS)  wordt automatisch berekend en geeft een beeld van hoe positief medewerkers over hun werk zijn. De tevredenheidsscore komt tot stand door de twee meest positieve reacties op te tellen, daar de twee minst positieve reacties van af te halen en vervolgens de uitkomst te delen door het totaal aantal reacties.

Het verkregen percentage is de eNPS-score. Deze wordt in een dashboard gepresenteerd. Je kunt zowel individueel als per team of afdeling de medewerkerstevredenheid inzien en bekijken of er een trend zichtbaar is. Het is mogelijk om op een specifieke rapportage met tevredenheidscijfers in te zoomen, om hierna te analyseren waar er verbeterpunten liggen.

Ga aan de slag met de verhoging van de medewerkerstevredenheid

De trend van de uitgevoerde tevredenheidsmetingen van elke medewerker wordt op de persoonlijke personeelskaart weergegeven. Je kunt desgewenst per medewerker een overzicht maken van alle input binnen een bepaalde periode, om goed in te kunnen schatten hoe tevreden de betreffende werknemer is. Je brengt zijn of haar persoonlijke voortgang in kaart.

Met een optimale personeelsplanning én een hoge mate van medewerkerstevredenheid haal je meer rendement uit je bedrijf of organisatie. Gelukkige medewerkers werken sneller en leveren beter werk af, blijkt uit diverse onderzoeken. Daaruit komt tevens naar voren dat er bij vele bedrijven of instellingen nog aanzienlijke ruimte is voor verbetering in het geluk van de werknemers als ze op het werk zijn. Er is maar één manier om de medewerkerstevredenheid in jouw onderneming of organisatie te verhogen: door ermee aan de slag te gaan. De medewerkerstevredenheid module van Nostradamus is daarbij een goede hulp.

Vragen over dit bericht?

Zowie is Customer Succes Manager bij Nostradamus. Tijdens haar opleiding in de Tourism & Leisure industrie is ze al vroeg in aanraking gekomen met het belang van klanttevredenheid en de impact die dit heeft op een organisatie.

Avatar foto
Terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws

Link
Tips voor het maken van een goede prognose
Tips

Met de loonstijging in 2024 toch besparen op loonkosten

Lees meer
Link
Tips

Effectieve verlofregistratie: voor werknemers en werkgevers

Lees meer
Link
Tips

Waarom moet je sturen op productiviteit (OPU)

Lees meer
ONLINE