Privacy Disclaimer

We vinden het bij Nostradamus erg belangrijk dat er goed met jouw gegevens om wordt gegaan. Daarom leggen we in dit privacy statement uit welke gegevens wij verzamelen en waarom wij dit doen. Daarnaast is te lezen wat je kunt doen als je het daar niet mee eens bent.

Alle persoonsgegevens die wij binnen Nostradamus verzamelen worden veilig opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die deze gegevens nodig hebben. Dit doen we door technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen te hanteren.

Wie zijn wij?

Nostradamus ICT is gevestigd in Breda, Tramsingel 3, postcode 4814 AB en faciliteert haar klanten een SaaS oplossing genaamd Nostradamus.

Wie is verantwoordelijk?

Binnen de software van Nostradamus worden persoonsgegevens opgeslagen, geraadpleegd en gewijzigd.

De werkgever van de werknemer wiens gegevens dit betreft is in juridische zin aan te merken als verantwoordelijke voor deze verwerking: hij bepaalt het doel van deze verwerking en de middelen die hiervoor nodig zijn.

Nostradamus ICT is ingeschakeld voor de verwerking van deze persoonsgegevens en is in juridische zin de verwerker: Nostradamus verwerkt de gegevens in opdracht van de werkgever.

Nostradamus ICT wordt ingeschakeld door de werkgever om deze te faciliteren in het gebruik van de applicatie, Nostradamus.

Gegevens waar wij zelf verantwoordelijk voor zijn worden in de volgende paragraaf behandeld.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Wij verzamelen zelf gegevens van (potentiële) klanten en potentiele werknemers die telefonisch, per mail of via onze website contact met ons opnemen. Hierbij gaat het om contactgegevens. We bewaren deze gegevens in de basis om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

De onderstaande gegevens kunnen we verzamelen van (potentiële) klanten:

  • Voor en achternaam. Zo kunnen we jou netjes aanspreken.
  • Bedrijfsnaam en eventueel afdelingen of teams
  • Telefoonnummer. Hiermee kunnen we, indien nodig, contact met je opnemen.
  • E-mailadres. Ook dit is een middel om contact met je op te nemen.

De onderstaande gegevens kunnen we verzamelen van (potentiële) medewerkers:

  • NAW-gegevens; e-mailadressen en andere contactgegevens. Hiermee kunnen we contact opnemen en indien noodzakelijk een dossier vormen.
  • Leeftijd en geslacht.
  • Curriculum Vitae (cv); informatie over opleiding, stages en werkervaring. Zo kunnen we beoordelen of je als potentiele medewerker in aanmerking komt voor de openstaande functie.
  • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan referenties of getuigschriften.
  • Pasfoto en/of video (introductie) op vrijwillige basis.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen die de AVG stelt. Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen, de natuurlijke personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die de verantwoordelijke over hen verwerkt.

Voor de persoonsgegevens die Nostradamus als verwerker verwerkt is de werkgever, ook wel de verantwoordelijke zelf verantwoordelijk. Verzoeken tot inzage en eventuele wijziging, afscherming of verwijdering van deze gegevens kunnen daarom gericht worden aan de werkgever. Indien Nostradamus dergelijke verzoeken ontvangt, zullen deze worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke werkgever.

De verzoeken tot inzage en eventueel wijzing, afscherming of verwijderen van persoonsgegevens waar Nostradamus zelf verantwoordelijk voor is kunnen gericht worden tot Nostradamus ICT, Houtse heuvel 63a, 4911AV te Den Hout t.a.v. de afdeling privacy of via het mail adres privacy@nostradamus.nu. Wij zullen er alles aan doen om binnenkomende verzoeken zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Zijn er vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Nostradamus ICT, dan kun je middels het volgende e-mailadres contact met ons opnemen privacy@nostradamus.nu.

Nostradamus ICT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Nostradamus kan haar privacystatement van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen. Het meest actuele privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van Nostradamus. Deze versie is opgesteld in Mei 2018.

Hot Jar Privacy Policy

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van de gebruikers beter te begrijpen en voor het optimaliseren van onze service en beleving. Hotjar is een technologie die ons helpt de gebruikerservaring te verbeteren (bijv. hoeveel tijd spendeert een gebruiker op bepaalde pagina’s, welke links klikt hij aan en wat vindt de gebruiker fijn en minder fijn, etc.).

Dit alles geeft ons de benodigde informatie om door te kunnen bouwen en onze service te onderhouden door middel van de gebruikersfeedback. Hotjar maakt gebruik van cookies en andere technologieën om data te verzamelen over het gedrag van gebruikers en het gebruik van verschillende apparaten. Deze technieken bevatten ook het IP-adres van het apparaat (dit wordt verwerkt tijdens je sessie en opgeslagen in een niet te identificerende vorm), de schermgrootte van je apparaat, het type van je apparaat (unieke apparaat ID’s), browser informatie, geografische locatie (alleen het land) en de taal die je gebruikt voor het tonen van de website. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Hotjar is onder contract verboden om de voor ons verworven data te verkopen aan derden.

Voor meer details, bekijk de ‘Over Hotjar’ sectie op de Hotjar Support Site.

ONLINE