Nieuws

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Bent u als werkgever goed voorbereid op de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)?

Met de start van het jaar 2020, is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht. Deze nieuwe wet heeft grote consequenties voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. Zo moeten werkgevers thans een hogere WW-premie afdragen voor tijdelijke werknemers. De transitievergoeding wordt voortaan berekend vanaf de eerste werkdag. Het ontslagrecht is aangepast. Payrollmedewerkers hebben vanaf nu dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werknemers in vaste dienst. Bent u als werkgever goed voorbereid op de WAB? Nostradamus helpt u op slimme wijze om aan deze wet te voldoen.

Met de juiste software aan de wettelijke eisen voldoen

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moet de kloof tussen vast en tijdelijk personeel kleiner maken. Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De nieuwe wet pakt de knelpunten van de Wet werk en zekerheid (WWZ) aan, die in 2015 werd gelanceerd. De WWZ beoogde om ontslag eenvoudiger te maken voor werkgevers, maar het tegenovergestelde werd bereikt. Het aantal door kantonrechters afgewezen ontbindingsverzoeken nam sinds de invoering van  deze wet juist toe, in plaats van af. Het leidt ertoe dat steeds meer (jongere) werknemers flexwerk (moeten) doen.

Dit vindt het kabinet onwenselijk. Met de WAB wordt vaste arbeid (het contract voor onbepaalde tijd) minder vast gemaakt. Flexibele arbeid wordt minder flexibel en daardoor minder aanlokkelijk. De gewijzigde regels rond arbeidscontracten en ontslag moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken vaste contracten aan te bieden. Werkgevers betalen vanaf 1 januari 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Payrollmedewerkers hebben een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden gekregen. Oproepkrachten meer zekerheid op werk en inkomen.

Is uw (salaris)administratie al op orde, om probleemloos op de gevolgen van de WAB te kunnen inspelen? Nostradamus heeft actuele wijzigingen in de software doorgevoerd, zodat u als werkgever met ingang van 1 januari 2020 aan de vernieuwde wetgeving kunt voldoen. U vindt hieronder de aanpassingen die uw administratie up-to-date en een stuk eenvoudiger maken. Alle wijzigingen zijn configureerbaar.

Minimale dienstlengte

Oproepkrachten hebben sinds de invoering van de WAB voor elke oproep om te komen werken het recht om minimaal 3 uur uitbetaald te krijgen. Oók als een gewerkte dienst korter dan 3 uur is. De Nostradamus software geeft u bij het inplannen van een medewerker een automatische melding als de dienst korter dan 3 uur is. Urenregels die korter dan 3 uur zijn, krijgen een kenmerk. Het is hierdoor meteen duidelijk dat de betreffende dienst korter is dan de minimale dienstlengte.

Maximale oproeptermijn

Werkgevers moeten vanaf 2020 oproepkrachten minstens 4 dagen van tevoren oproepen voor werk. Deze termijn kan binnen cao’s worden verkort tot 24 uur. Een oproepkracht die binnen 4 dagen wordt opgeroepen, hoeft hiermee niet akkoord te gaan. Werkgevers die een oproep binnen 4 dagen afzeggen, dienen de oproepmedewerker het loon over de uren waarop hij of zij was opgeroepen te vergoeden.

Is er sprake van een nieuwe, gewijzigde of geannuleerde dienst binnen de termijn van 4 dagen? Nostradamus zorgt voor een mailmelding aan de medewerker en een melding in de personeelsapp. Naast de details van de dienst is een opmerking toegevoegd dat de medewerker niet akkoord hoeft te gaan met de wijziging. Daarnaast krijgt de roostermaker een melding dat de bewuste medewerker recht heeft op uitbetaling van de dienst, inclusief toeslagen en andere randvoorwaarden. Dit geldt zowel bij het schrappen van een dienst als bij het verkorten van een dienst naar minder dan 3 uur.

Weten hoe onze software uw bedrijf WAB-proof maakt? Bekijk onze personeelsplanning pagina!

Dienstverband van 12 maanden

Werkgevers mogen vanaf 2020 werknemers maximaal 12 maanden als oproepkracht laten werken. Na een jaar krijgen tijdelijke krachten recht op een vast aantal werkuren per week, maand of jaar. Het aantal uren wordt gebaseerd op het gemiddelde aantal uren (inclusief ziekte- en vakantie-uren) dat de oproepkracht in dat jaar heeft gewerkt.

De werknemer mag zelf besluiten of hij of zij als oproepkracht of vaste kracht verder gaat. In geval de werknemer ervoor kiest om als oproepkracht te blijven werken, is de werkgever wél verplicht om de oproepkracht na de volgende 12 maanden opnieuw een vast urencontract aan te bieden. Nostradamus maakt het gemiddelde aantal uren over de afgelopen 12 maanden zichtbaar op de personeelskaart van de medewerker.

Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar

De WAB verlengt de contractketen met een jaar. Vanaf 2020 mag een werkgever een medewerker 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aanbieden. Dit geldt ook voor de contracten die al in 2019 zijn ingegaan. Na 3 jaar is het volgende contract automatisch een vast contract. In de Nostradamus software is de contractketenlengte van medewerkers al zichtbaar. De nieuwe regeling is hierin verwerkt.

Wilt u weten wat de Wet arbeidsmarkt in balans met de software van Nostradamus voor uw organisatie betekent? Bel (0162 – 22 10 00), e-mail (info@nostradamus.nu) of gebruik het contactformulier voor uw vragen of verzoeken. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Vragen over dit bericht?

-

Avatar foto
Terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws

Link
Nieuws

ISO Certificering

Lees meer
Link
medewerkerstevredenheid
Nieuws

Verhoog medewerkerstevredenheid en betrokkenheid met Nostradamus

Lees meer
Link
Nieuws

‘Door slimme koppeling met AFAS is er meer tijd voor onze gasten’

Lees meer
ONLINE