Efficiëntie bij Productie

Ploegendiensten, avond- en weekendtoeslagen, vakantie-uren… het systeem rekent alles automatisch door. Het rooster maak je snel, makkelijk en optimaal: met de juiste mensen op de goede plek, tegen de gewenste loonkosten. Door live online roosterplanning kunnen je medewerkers werk en privé goed op elkaar afstemmen.

PersoneelsApp

Live je rooster inzien, dat kan met de personeelsapp. Mocht het nodig zijn, kan de manager last-minute nog wijzigingen aanbrengen. Alle betrokken medewerkers zijn via de app meteen op de hoogte. De medewerker geeft via de app zijn beschikbaarheid, verlof, ruilverzoeken, urencorrecties en dergelijke door aan de manager. Alles wordt direct verwerkt.

Beter plannen

Nostradamus zet per dag standaard templates klaar. Hoeveel medewerkers er nodig zijn om de dag optimaal te laten verlopen, staat al ingevuld. Een pop-up laat zien wie er beschikbaar is, tegen welk tarief, inclusief de al ingeplande diensten en uren. Van de medewerkers met contracturen zie je ook het saldo overuren.

Budgetteren

Je roostert op basis van budget. Inplannen gaat heel slim; per afdeling en per medewerker. Want je hebt vooraf al inzicht in de productiviteit aan de hand van normen en (omzet)prognoses. Dat heeft Nostradamus allemaal al voor je doorgerekend.

Waar wacht je op?!

Menu